Ballada o złotym oddziale – pieśni powstania styczniowego

„Ballada o złotym oddziale – pieśni powstania styczniowego” to projekt, którego celem jest odkrywanie i popularyzacja unikatowego i zupełnie nieznanego repertuaru pieśni rekruckich związanych z okresem Powstania Styczniowego, zachowanych w tradycji Podkarpacia, a więc terenów wchodzących w skład ziem nazywanych w czasie powstania Galicją Wschodnią. Kontynuuj czytanie

Muzyka Dawna w Jarosławiu – odsłona pierwsza: Orkiestra Czasów Zarazy

15 maja 2021 odbył się w Wielkiej Izbie Kamienicy Orsettich pierwszy koncert z cyklu „Muzyka Dawna w Jarosławiu”. Nowy cykl koncertów współorganizowany jest przez Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu” oraz Województwo Podkarpackie. Inicjatywa wychodzi naprzód słowom mieszkańców ubolewających nad tym, że Festiwal „Pieśń Naszych Korzeni” jest tylko raz w roku.

Cykl sześciu planowanych koncertów otworzyła Orkiestra Czasów Zarazy. Kontynuuj czytanie

Za bytności zarazy… Suplikanci – już dostępna!

Z wielką radością przedstawiamy Państwu nowe wydawnictwo powstałe siłami członków i Przyjaciół Stowarzyszenia „Muzyka Dawna w Jarosławiu” w pamiętnym roku 2020.

suplikanci_stos_small

Polskie pieśni religijne śpiewane w XIX w. (i wcześniej) przeciw zarazie i za jej bytności zachowały się wśród społeczności katolickich w tradycyjnych, ludowych wariantach. Przekazywano je z pokolenia na pokolenie wraz ze wspomnieniem czasów, w których były ludziom potrzebne, i z myślą o czasach, gdy będą potrzebne znowu.

Wydawnictwo zawiera takie właśnie utwory, zapisane od najstarszych mieszkańców Podkarpacia, Małopolski i Lubelszczyzny podczas badań terenowych prowadzonych przez Bartosza Gałązkę w latach 1998–2018. Pieśni zostały ożywione w pamiętnym roku 2020 przez wykonawców związanych ze Stowarzyszeniem „Muzyka Dawna w Jarosławiu” i Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.

Więcej o wydawnictwie w zakładce projektu.

W celu pozyskania wydawnictwa prosimy o kontakt na adres mailowy office@festiwal.jaroslaw.pl.

Amici, annum perdidi?

Powoli dobiega końca rok 2020, który postawił świat na głowie. Stanęły przed nami nowe wyzwania, którym trzeba było sprostać – nierzadko mocno improwizując. Nie oznacza to, że zrezygnowaliśmy z pracy na rzecz studiów nad kulturą i tradycją. Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z działalności kulturalnej realizowanej w roku 2020. Kontynuuj czytanie

Święta Bożego Narodzenia 2020

KP-seria_small

Ponad 4 tysiące unikalnych wariantów melodii z kilkuset miejscowości Podkarpacia. Tyle znaleźć można w wydanych dotychczas tomach serii „Kolędy Podkarpacia”. Autor publikacji, Bartosz Gałązka dba, by dziedzictwo naszych przodków nie odeszło wraz z nimi. Zaprośmy do domów ten unikalny repertuar! Więcej o projekcie przeczytać można w zakładce Seria „Kolędy Podkarpacia”.

Kolędy Podkarpacia 2018

Zapraszamy do zapoznania się z fragmentem wstępu do szóstego tomu serii Kolędy Podkarpacia „Pogranicze polsko-ruskie II, cz. 1: Od Przeworska” (Jarosław-Krosno 2018, s. 533).

„W książkach z serii Kolędy Podkarpacia dokumentujemy repertuar bożonarodzeniowy i noworoczny dzisiejszego województwa podkarpackiego. W trzecim tomie, wydanym w 2012 r., rozpoczęliśmy prezentację kolęd zarejestrowanych na terenach podkarpackiej części pogranicza polsko-ruskiego – w przestrzeni dyfuzji kultur Wschodu i Zachodu, której materialnym znakiem jest m.in. zachowana architektura sakralna, a niematerialnym – właśnie pieśni. Wolumin zawierał transkrypcje śpiewów pochodzących z autentycznego, tradycyjnego repertuaru okolic Jarosławia, Lubaczowa i Przemyśla. Liczba wariantów (ponad osiemset) świadczyła o żywotności swoistych i zakorzenionych w wielokulturowej przeszłości regionu zwyczajów związanych z zimowym cyklem obrzędowym. Dalsze badania, w tym te prowadzone w latach 2017–2018 w ramach projektu „Przy piecu i pod oknem. Zbiór kolęd Podkarpacia” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaowocowały materiałem tak obszernym, że planowany drugi tom „Pogranicza polsko-ruskiego” ukaże się w kilku częściach uporządkowanych według kryterium administracyjnego.

Kontynuuj czytanie

Kolędy Podkarpacia 2018

W roku 2018, dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenie sfinalizowało projekt „Przy piecu i pod oknem. Zbiór kolęd Podkarpacia z tradycji żywej i ginącej”.

W trakcie całorocznych badań przebadano i udokumentowano repertuar związany na Podkarpaciu w okresami Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Głównymi obszarami badań były tereny Pogranicza polsko-ruskiego oraz Łemkowszczyzny.

Kierownikiem prac był Bartosz Gałązka. Zebrane podczas badań terenowych materiały poddano opracowaniu. Zarejestrowane w trakcie badań pieśni poddano transkrypcji. Objęła w równym stopniu melodie (zapisane według zasad współczesnego zapisu etnomuzykologicznego) oraz teksty słowne nagranych kolęd (transkrypcje półfonetyczne, ilustrujące cechy języka informatorów, a przez to cechy gwar i dialektów). Transkrypcjom towarzyszą komentarze: dotyczące warstwy językowej i muzycznej utworów, przedstawiające sposób ich funkcjonowania w społecznościach lokalnych (w tym komentarze pochodzące od rozmówców), a także stan zakorzenienia i zachowania kolęd w lokalnej tradycji. Każdej pozycji towarzyszą również odwołania do źródeł drukowanych i rękopiśmiennych, pokazujące związki poszczególnych wariantów/wersji z udokumentowanym dotychczas repertuarem kolędowym.

Na tej podstawie przygotowano dwa wydawnictwa książkowe oraz wydawnictwo płytowe.

Logo_mkidn_01_cmyk

Polski, polonez, chodzony.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją autorstwa Tomasza Nowaka, „Polski, polonez, chodzony”. Wydawcą jest Fundacja „Memo” przy współudziale, zaprzyjaźnionego z naszym Stowarzyszeniem, Witka Brody.

Elektroniczną wersję wydawnictwa pobrać można TUTAJ.

Przy piecu i pod oknem

W roku 2017, dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenie przeprowadziło projekt „Przy piecu i pod oknem. Zbiór kolęd Podkarpacia z tradycji żywej i ginącej”.

W trakcie całorocznych badań przebadano i udokumentowano repertuar związany na Podkarpaciu w okresami Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Głównymi obszarami badań były regiony leżajski i ropczycko-sędziszowski. Kierownikiem prac był Bartosz Gałązka. Zebrane podczas badań terenowych materiały poddano opracowaniu. Utwory zostały stranskrybowane. Kontynuuj czytanie

Nieznane źródła muzyki polskiej.

Trwa projekt prowadzony przez Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jarosławiu w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca.

Projekt jest kontynuacją i rozwinięciem o nowe źródła prac prowadzonych już w latach ubiegłych, których celem było odtworzenie historycznego idiomu polskiej muzyki tanecznej.

Od 5 lat zespół muzyków i badaczy (P. Iwaszkiewicz, M. Kaziński oraz członkowie „Orkiestry Czasów Zarazy”) prowadzi działania, opierając się na zapoznanych źródłach, odwołując się z jednej strony do prac teoretycznych – historyków, muzykologów, organologów, choreologów – z drugiej zaś do tradycji żywej.  Efektem tych prac było przywrócenie polskiej kulturze nieznanych „tańców polskich” zapisanych przez G.Ph. Telemanna i przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Rostocku. Został stworzony zespół muzyczny na wzór instrumentarium opisanego przez Telemanna w jego autobiografii, gdzie kompozytor przedstawia swoje spotkania z muzyką polską, o której wyraża się z najwyższym podziwem.

Przedmiotem niniejszego projektu są natomiast tańce polskie, których nutowe zapisy znajdują się w archiwach szwedzkich.

Szwedzki muzykolog i badacz zabytków muzycznych, Nils Dencker, świadomy polskich źródeł ludowej muzyki szwedzkiej, w latach 30. XX wieku dokonał bardzo szeroko zakrojonej kwerendy archiwów muzycznych na terenach (historycznej) Rzeczpospolitej oraz państw związanych z nią więzami kulturowymi bądź lennymi, jak Inflanty, Gdańsk, Prusy Książęce, Pomorze, Meklemburgia. Do zbiorów tych, z różnych względów nie dotarli wcześniej polscy muzykolodzy (w każdym razie nie istnieją publikacje na ten temat). Dencker zaś sporządził kopie zapisów nutowych, których oryginały (w tym polskie) zostały utracone w toku wojennych działań. Są to więc unikalne świadectwa nieznanych polskich bądź inspirowanych polskim idiomem tańców i melodii. Kwerendę przeprowadzą Paweł Iwaszkiewicz oraz Maciej Kaziński.

Na bazie badań powstanie wydawnictwo płytowe oraz książkowe. Odbędzie się również cykl koncertów.

Bartosza Gałązki antologia śpiewów żałobnych z Podkarpacia.

Dobiegł końca kolejny projekt naszego stałego współpracownika, krośnieńskiego badacza kultury tradycyjnej Bartosza Gałązki. Tym razem „podkarpacki Kolberg” otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017) na dokończenie badań terenowych folkloru żałobnego województwa podkarpackiego.

Owocem przedsięwzięcia jest kolejna publikacja dokumentująca repertuar południowo-wschodniej Polski wciąż jeszcze zachowany w żywej tradycji. Otwarta, na razie pozostająca w postaci cyfrowej „Antologia śpiewów żałobnych…” zawiera ponad 500 stranskrybowanych śpiewów i oracji, nagranych na terenie wszystkich powiatów Podkarpacia. Są tam przede wszystkim „typowe” pieśni pogrzebowe oraz cykle śpiewów wchodzące w skład nabożeństw żałobnych, ale nie zabrakło także utworów poświęconych świętym patronom konającego człowieka, pieśni o sądzie ostatecznym, maryjnych, przygodnych, pasyjnych, śpiewanych „modlitewek” – wszystkich, które na naszym terenie funkcjonują (bądź funkcjonowały) w ramach obrzędów i zwyczajów żałobnych. Słowa pieśni zostały zapisane z zachowaniem cech języka mówionego wykonawców. O unikatowym muzycznym charakterze zbioru świadczy fakt utrwalenia w nim dużej liczby wersji i wariantów melodycznych niektórych rozpowszechnionych w regionie śpiewów. Większość przekazów nie była dotąd publikowana.

By łatwiej poruszać się po ciągle aktualizowanym zbiorze, badacz przygotował katalog śpiewów żałobnych – uporządkowany pod względem tematyki i formy śpiewów wykaz utworów, wersji melodycznych i wariantów.

Badania i publikacja mają pomóc lokalnym społecznościom i miłośnikom kultury tradycyjnej w ocaleniu tego ginącego repertuaru. Pieśni z antologii już są śpiewane. Włączyły je do swego repertuaru m. in. rzeszowski Zespół Muzyki Dawnej i Tradycyjnej Vox Angeli oraz jarosławskie Bractwo Różanego Wianka. Wszyscy zainteresowani mogą otrzymać zbiór w postaci pliku pdf za pośrednictwem strony internetowej autora, którą w tym miejscu serdecznie polecamy: bartoszgalazka.pl. Na stronie znalazły się także nagrania pieśni w wersjach i wariantach reprezentatywnych dla poszczególnych subregionów Podkarpacia. Posłuchajmy jednej z pieśni pochodzących z antologii, barokowej „pieśni abecadłowej” w wariancie z miejscowości Szufnarowa (Pogórze).

Podkarpackie Szkoły Tradycji

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Przeworskie śpiewy nabożne z tradycji żywej i ginącej” będącej jednym z owoców działań Przeworskiej Szkoły Tradycji.

Poniżej znajduje się plik pdf do pobrania.

przeworskie-small

 

Chrzest Polski – muzyczne korzenie i dziedzictwo

peres-i-izbickiZapraszamy na finałowe koncerty projektu „Chrzest Polski – muzyczne korzenie i dziedzictwo”.

09 listopada o godzinie 19:00, w kościele pokamedulskim w Lesie Bielańskim w Warszawie, wykonany zostanie program będący przekrojowym ukazaniem wyników podjętych działań oraz zapowiedzią premierowego wykonania koncertu „Chrzest Mieszka, księcia polskiego”, który odbędzie się 10 listopada, o godzinie 19:00 w katedrze w Płocku. Program ten w założeniu swym jest rekonstrukcją śpiewów, możliwie najbliższych tym, które zabrzmiały w 966 roku, w trakcie liturgii chrzcielnej księcia Mieszka I.

Wykonawcami obu koncertów są:

Marcel Pérès
Jerycho (dyr. Bartosz Izbicki) z udziałem Bractwa Różanego Wianka.

Koncert płocki odbędzie się pod honorowym patronatem Prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego oraz Biskupa Płockiego Piotra Libery.

Organizatorem wydarzeń jest Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jarosławiu oraz Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki. Współorganizatorem jest Instytut Muzyki i Tańca.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Chrzest966.

nck_chrzest_dofinansowano-01

IMiT_logo

Dziedzictwo chrztu Polski – Najbliższe koncerty

Zapraszamy do udziału w koncertach z programem „Dziedzictwo chrztu – święci patroni”.

15 października 2016, godz. 19:00 – Kraków – Kościół św. Krzyża
16 października 2016, godz. 16:45 – Sandomierz – Klasztor oo. Dominikanów
17 października 2016, godz. 18:30 – Jarosław – Kościół św. Mikołaja i św. Stanisława.

chrzest-plakat-krakow chrzest-plakat-jaroslaw-a22

 

 

 

 

 

nck_chrzest_dofinansowano-01

CHRZEST 966

sand40_001W roku jubileuszu 1050.lecia chrztu Mieszka I, Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jarosławiu, we współpracy z Bartoszem Izbickim, realizuje projekt „Chrzest Polski – muzyczne korzenie i dziedzictwo”.

Po przeprowadzeniu serii badań nad najstarszymi polskimi źródłami muzyki kościelnej przygotowane zostały dwa programy koncertowe, których wykonawcą jest zespół Jerycho z udziałem Bractwa Różanego Wianka. Seria koncertów odbędzie się w październiku i listopadzie a zainaugurowana została 25 września koncertem w podwarszawskim Błoniu. Kolejne koncerty odbędą się między innymi w Krakowie, Sandomierzu, Jarosławiu i Płocku.

Program  „Dziedzictwo chrztu – święci patroni ukazuje polski wkład w kulturę europejską na przykładzie oficjów rymowanych ku czci świętych patronów – św. Jana Jałmużnika i św. Stanisława. Oficja te są specyficznie polskimi kompozycjami, nienotowanymi w źródłach zachodnich. Stanowiąc z jednej strony owoc wejścia Polski w krąg kulturowy Zachodu, są jednocześnie rodzimym wkładem do zachodniej liturgii, muzyki i literatury.

Program Chrzest Mieszka, księcia polskiego w założeniu swym ma być rekonstrukcją śpiewów, możliwie najbliższych tym, które zabrzmiały w 966 roku, w trakcie liturgii chrzcielnej księcia Mieszka I. Jako baza źródłowa wykorzystane zostały
najstarsze rękopisy z Bawarii (graduał i sekwencjarz z kościoła św. Emmerama z Ratyzbony z ok. 1000 roku) i Nadrenii (antyfonarz i graduał z Essen z drugiej połowy X wieku) – reprezentujące tradycje muzyczne, które najmocniej oddziałały na tradycję polską. Zapisy z tych rękopisów interpretowane są za pomocą pierwszych zachowanych polskich źródeł diecezjalnych. Wykonanie programu przygotowane zostanie podczas kilkudniowych warsztatów, które poprowadzi Marcel Pérès. Koncert finałowy odbędzie się 10 listopada w Płocku.

nck_chrzest_dofinansowano-01

Letnia Akademia Madrygałów / Accademia Estiva del Madrigale

800px-La_Pellegrina_titulaW dniach 1-8 lipca 2016 roku odbędzie się w Jarosławiu druga edycja Letniej Akademii Madrygałów / Accademia Estiva del Madrigale.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami przedsięwzięcia.

Partnerami Letniej Akademii Madrygałów są Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu oraz Contrasto Armonico.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

mkidn_01_cmyk

Strona 1 z 3123