Letnia Akademia Dziedzictwa

Stowarzyszenie nasze ma przyjemność ogłosić nabór na warsztaty w ramach „Letniej Akademii Dziedzictwa”. Szczegółowe informacje dostępne są we właściwej zakładce.

2020-NCK_dofinans_interwencje-RGB

Projekt „Letnia Akademia Dziedzictwa” realizowany przy współudziale Narodowego Centrum Kultury.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga: Uczestników projektu obowiązują aktualne wytyczne sanitarno-epidemiologiczne dotyczące m.in. zachowania dystansu, odkażania rąk i zasłaniania ust oraz nosa. Odmowa dostosowania się do wytycznych może skutkować uniemożliwieniem wzięcia udziału w realizowanych wydarzeniach.

Comments are closed.