Zespół śpiewaczy (Wiązownica)

Wiązownica to co raz rzadszy dziś przykład wsi rozśpiewanej. Praktykowane przez zespół warianty pochodzą od pani Stanisławy Naspińskiej, lecz to nie ona (ze względu na wiek) intonuje śpiewy. Obecnie prowadzącą zespół jest pani Maria Kornak.

Gdy miły Jezus był w Betaniji
– popularna w Ziemi Jarosławskiej pieśń łącząca tytułową opowieść z wersem „O Jezusie mój” (tożsamy z wariantem mazowieckim) i wezwaniem do opieki boskiej w trwodze konania.

Jest wysoka drabina
– dwie spośród śpiewaczek urodziły się w Wólce Pełkińskiej i stamtąd pochodzi wariant owej znanej w całej Polsce pieśni o incypicie „Jest drabina do nieba”. Rzecz warta podkreślenia – śpiewaczki z Wiązownicy, mimo że ich koleżanki wywodzące się z Wólki Pełkińskiej mieszkają między nimi od kilkudziesięciu lat, podkreślały, że panie nie są miejscowe.

Witaj cierniowa korono z głogu morskiego spleciona
– wariant miejscowy (panie zamiast „morskiego” śpiewają „rajskiego”, co i tak w obu przypadkach jest trudne do interpretacji).

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Wieczny odpoczynek, Dobry Jezu a nasz Panie
– warianty miejscowe.