Przeworska Szkoła Tradycji

W ramach działań Przeworskiej Szkoły Tradycji, jako swoiste podsumowanie, zorganizowane zostało spotkanie poświęcone muzycznym tradycjom regionu.

Zaprezentowano na nim publikację Bartosza Gałązki i Agnieszki Bernackiej, w której umieszczono śpiewy roku liturgicznego pochodzące z żywej tradycji miejscowości, które w XIX wieku należały do przeworskiej parafii (Chałupki, Dębów, Gorliczyna, Grzęska, Maćkówka, Mirocin, Przeworsk, Rozbórz, Studzian, Świętoniowa, Żurawiczki). Utwory wybrano spośród kilkudziesięciu pozyskanych, w licznych wykonaniach, w trakcie prac terenowych.

Na podstawie nagrań sporządzono zapisy „uśrednione”, eliminując indywidualne cechy wykonawcze, w tym: wahania rytmiczne i intonacyjne. Melodie sprowadzono do tonacji dostosowanych do możliwości głosowych przeciętnego śpiewaka.

Materiał został udostępniony pracującym na badanym obszarze muzykom kościelnym oraz księżom. Włączono go także do księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Przemyślu (filii w Przeworsku). Wobec braku źródeł drukowanych, zbiór ten w założeniu swym ma służyć jako wzorzec utrwalający lokalną melodykę pieśni. Utwory opatrzono metryczkami, wskazującymi na najstarsze znane przekazy rękopiśmienne i drukowane, pozostające w związku z formą melodyczną i tekstową repertuaru przeworskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją w formie pliku pdf.

przeworskie-small

 

 

 

 

 

 

 

 

Post Scriptum

Z przyjemnością obserwujemy, że przyjęta forma podtrzymania ginącego repertuaru okazuje się być właściwym kierunkiem działania. Publikacja cieszy się zainteresowaniem wśród okołoprzeworskich organistów. Z radością usłyszane zostały słowa „a ja tego tak szukałem!”. Z pewnością będzie ona sukcesywnie uzupełniana, a i inne regiony doczekają się swojej.