Program – Gnojnica Galicja 2014

Piątek – 4 lipca 2014

WCK w Gnojnicy Dolnej

11:00 – 14:00 – warsztaty skrzypcowe – Henryk Marszał, Albina Kuraś, Witold Broda
14:00 – 15:30 – warsztaty taneczne – tancerze z Gnojnicy oraz Krystyna Mazurkiewicz

15:00 – 16:30 – obiad

Kościół w Górze Ropczyckiej

około 17:30 – Różaniec

WCK w Gnojnicy Dolnej

19:30 – Taras Kompanichenko, Julia Doszna, Antoni Pilch – polskie, ruskie i łemkowskie pieśni Pogranicza.

Sobota – 5 lipca 2014

WCK w Gnojnicy Dolnej

10:00 – 13:00 – warsztaty skrzypcowe – Henryk Marszał, Albina Kuraś, Witold Broda
13:00 – 14:30 – warsztaty taneczne – tancerze z Gnojnicy oraz Krystyna Mazurkiewicz 

15:00 – 16:30 – obiad

15:30 – 17:30 – „Opowieści z czasów pana Kolberga” – program dla dzieci.

17:00 – 18:30 – „Kolbergowski panel prelekcyjno-dyskusyjny”

20:00 – koncerty, potańcówki
Kapela Kurasie
Chorea Kozacka

Niedziela – 6 lipca 2014

Kościół w Górze Ropczyckiej

9:00 – Msza trydencka – Schola Cantorum Minorum Chosoviensis

15:30 – Nieszpory podkarpackie

Wiejskie Centrum Kultury w Gnojnicy Dolnej

16:15 – Witka Brody opowieść o badaniach terenowych na Huculszczyźnie oraz projekcje filmowe.

19:30 – koncerty, potańcówki.
Gnojnica Jazzband
Kapela Brodów