Galeria

Kolbergowy tom „Przemyskie” w zdecydowanej większości zawiera treści dotyczące ruskich mieszkańców tych ziem. Było to odzwierciedleniem raczej osobistych zainteresowań Oskara Kolberga niż faktycznym oddaniem proporcji pomiędzy tworzącymi tutejszą kulturę etnosami. W roku 2014 jednak proporcje te zachwiane są w drugą stronę i mieszkańcy dzisiejszej, polskiej części ówczesnego Przemyskiego w mniejszym stopniu przywołują z pamięci melodie śpiewane przez ich niegdysiejszych sąsiadów. Jeśli jednak dostęp do niematerialnych śladów dawnej wielokulturowości jest dziś nieco trudniejszy to wciąż jest ona bez trudu zauważalna dzięki pozostałej tutaj architekturze.
Zapraszamy do zapoznania się z fotografiami dokumentującymi materialne dziedzictwo polsko-ruskiego Pogranicza. Autorem wszystkich zdjęć jest Grzegorz Dzięciołowski, któremu serdecznie dziękujemy!