Miejsce

Kamienica OrsettichJarosław, miasto o bogatej tradycji wykonywania muzyki dawnej, leży 134 kilometrów na Zachód od Lwowa, 214 kilometrów na Wschód od Krakowa, 214 metrów nad poziom morza. Osada istniała tu już prawdopodobnie w czasach prehistorycznych co potwierdzają badania archeologiczne.

Od czasów przyłączenia Rusi do Korony aż do wieku XIX Jarosław, będąc miastem prywatnym, należał kolejno do różnych rodów szlacheckich (Tarnowscy, Ostrogscy, Sobiescy, Czartoryscy) a jego właściciele poświęcali mu dużo uwagi zabiegając o odpowiednie przywileje królewskie. Korzystając z korzystnego położenia geograficznego przy spławnej rzece i na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych „w XVI. i XVII. w. (doszedł Jarosław) do wielkiego rozkwitu. Odbywały się tu największe w Polsce, a po frankfurckich największe w Europie środkowej jarmarki, na które przybywali z jednej strony kupcy włoscy i niemieccy, z drugiej zaś tureccy, perscy, węgierscy, tatarscy i ormiańscy; stykał się na nich Wschód z Zachodem. Jarmarki te były taką osobliwością, że Władysław IV. przybył do Jarosławia specjalnie dla ich oglądnięcia. Podupadły, gdy w czasie jednego z nich w XVII wieku wszczął się pożar, który obrócił  w perzynę całe miasto i krociowej wartości towary i namioty. W r. 1656 rozegrała się pod Jarosławiem bitwa Stefana Czarneckiego ze Szwedami. Chociaż jeszcze kilkakrotnie niszczyły miasto pożary i zarazy, mimo to po rozbiorze Polski był w Galicyi, aż do pożaru w r. 1790, najokazalszem miastem po Lwowie” (Dr. M. Orłowicz, Ilustrowany PRZEWODNIK PO GALICYI, Lwów 1919).

Do dziś zachowały się liczne barokowe kościoły i charakterystyczne kamienice, także renesansowe, których nazwy świadczą o ważnych dla miasta – i odczuwalnych również dziś – kontaktach z kulturą Italii.

Zajęcia warsztatowe odbywać się będą w znajdującej się w Rynku Kamienicy Attavantich, będącej obecnie siedzibą Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu – partnera Letniej Akademii Madrygałów.

Uczestnicy Akademii zakwaterowani będą na terenie XVII-wiecznego Opactwa benedyktyńskiego, znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie starówki.

Jarosław - Rynek z lotu ptaka

Kamienica RydzikowskaRatuszWzgórze BenedyktyńskieJedna z baszt obronnych