Płyty – muzyka Podkarpacia

Współpraca Stowarzyszenia z Bartoszem Gałązką zaowocowała wieloma projektami, których efektem są wydawnictwa płytowe dokumentujące żywą tradycję ustną Podkarpacia. Na płytach usłyszeć można zarówno śpiewaków starszego pokolenia, jak i zafascynowanych Tradycją młodych kontynuatorów.

 


 

Za_bytnosci_CD

Za bytności zarazy. SUPLIKANCI

Rok wydania: 2020

Spis utworów

Polskie pieśni religijne śpiewane w XIX w. (i wcześniej) przeciw zarazie i za jej bytności zachowały się wśród społeczności katolickich w tradycyjnych, ludowych wariantach. Przekazywano je z pokolenia na pokolenie wraz ze wspomnieniem czasów, w których były ludziom potrzebne, i z myślą o czasach, gdy będą potrzebne znowu.
Wydawnictwo zawiera takie właśnie utwory, zapisane od najstarszych mieszkańców Podkarpacia, Małopolski i Lubelszczyzny podczas badań terenowych prowadzonych przez Bartosza Gałązkę w latach 1998–2018. Pieśni zostały ożywione w pamiętnym roku 2020 przez wykonawców związanych ze Stowarzyszeniem Muzyka Dawna w Jarosławiu i Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej. Płyta zawiera 32-stronicową broszurę omawiającą zarejestrowane na płycie pieśni w szerokim kontekście historyczno-wykonawczym.

Szerzej o projekcie w zakładce Za bytności zaraz… Suplikanci.

WYDAWNICTWO DOSTĘPNE

Dofinansowano ze środków otrzymanych od Marszałka Województwa Podkarpackiego.


 

Przy_piecu_KP2

Przy piecu i pod oknem. KOLĘDY PODKARPACIA 2

Rok wydania: 2018

Spis utworów

Płyta „Przy piecu i pod oknem. Kolędy Podkarpacia. Cz. 2” jest kontynuacją wydawnictwa z 2017 roku. Podobnie jak na pierwszej płycie, znów usłyszeć można nagrania z żywej tradycji rejestrowanej przez Bartosza Gałązkę w trakcie badań terenowych w latach 2004-2018 oraz wykonania śpiewaków młodszego pokolenia.

Płyta towarzyszy serii wydawniczej „Kolędy Podkarpacia”.

Szerzej o projekcie: bartoszgalazka.pl

PŁYTA DOSTĘPNA


 

Przy_piecu_KP1

Przy piecu i pod oknem. KOLĘDY PODKARPACIA 1

Rok wydania: 2017

Spis utworów

Płyta „Przy piecu i pod oknem. Kolędy Podkarpacia. Cz. 1” zawiera repertuar udokumentowany w 4. tomie Kolęd Podkarpacia, a więc kolędy „od Leżajska”. Usłyszeć można zarówno wykonania oryginalne, zarejestrowane podczas wizyt u najstarszych mieszkańców regionu, pamiętających repertuar swoich poprzedników urodzonych na przełomie XIX i XX wieku, jak i utrzymane w „duchu tradycji” interpretacje, których wykonawcami są zaproszeni artyści oraz przedstawiciele młodego pokolenia.

Płyta towarzyszy serii wydawniczej „Kolędy Podkarpacia”.

Szerzej o projekcie: bartoszgalazka.pl

PŁYTA DOSTĘPNA

 


 

Piesni_z_przemyskiegoWschód bliski. PIEŚNI Z PRZEMYSKIEGO.

Rok wydania: 2014

Spis utworów

Płyta „Wschód bliski. Pieśni z Przemyskiego” stanowi jeden z efektów końcowych projektu „Przemyskie 2014”. Zawiera ona wybrane utwory, pochodzące z żywej i ginącej tradycji przebadanego regionu. Wśród nich znalazły się zarówno wykonania zarejestrowane podczas wywiadów terenowych w domach śpiewaków, jak i wykonania nagrane przez przedstawicieli różnych grup odbiorców i realizatorów zadania. Niektóre z pieśni utrwalono w czasie specjalnie zorganizowanych sesji nagraniowych.

O zawartości płyty i projekcie: Przemyskie 2014

NAKŁAD NA WYCZERPANIU