Strona 1 z 212

Kolędy Podkarpacia 2018

Zapraszamy do zapoznania się z fragmentem wstępu do szóstego tomu serii Kolędy Podkarpacia „Pogranicze polsko-ruskie II, cz. 1: Od Przeworska” (Jarosław-Krosno 2018, s. 533).

„W książkach z serii Kolędy Podkarpacia dokumentujemy repertuar bożonarodzeniowy i noworoczny dzisiejszego województwa podkarpackiego. W trzecim tomie, wydanym w 2012 r., rozpoczęliśmy prezentację kolęd zarejestrowanych na terenach podkarpackiej części pogranicza polsko-ruskiego – w przestrzeni dyfuzji kultur Wschodu i Zachodu, której materialnym znakiem jest m.in. zachowana architektura sakralna, a niematerialnym – właśnie pieśni. Wolumin zawierał transkrypcje śpiewów pochodzących z autentycznego, tradycyjnego repertuaru okolic Jarosławia, Lubaczowa i Przemyśla. Liczba wariantów (ponad osiemset) świadczyła o żywotności swoistych i zakorzenionych w wielokulturowej przeszłości regionu zwyczajów związanych z zimowym cyklem obrzędowym. Dalsze badania, w tym te prowadzone w latach 2017–2018 w ramach projektu „Przy piecu i pod oknem. Zbiór kolęd Podkarpacia” dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaowocowały materiałem tak obszernym, że planowany drugi tom „Pogranicza polsko-ruskiego” ukaże się w kilku częściach uporządkowanych według kryterium administracyjnego.

Continue reading

Kolędy Podkarpacia 2018

W roku 2018, dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenie sfinalizowało projekt „Przy piecu i pod oknem. Zbiór kolęd Podkarpacia z tradycji żywej i ginącej”.

W trakcie całorocznych badań przebadano i udokumentowano repertuar związany na Podkarpaciu w okresami Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Głównymi obszarami badań były tereny Pogranicza polsko-ruskiego oraz Łemkowszczyzny.

Kierownikiem prac był Bartosz Gałązka. Zebrane podczas badań terenowych materiały poddano opracowaniu. Zarejestrowane w trakcie badań pieśni poddano transkrypcji. Objęła w równym stopniu melodie (zapisane według zasad współczesnego zapisu etnomuzykologicznego) oraz teksty słowne nagranych kolęd (transkrypcje półfonetyczne, ilustrujące cechy języka informatorów, a przez to cechy gwar i dialektów). Transkrypcjom towarzyszą komentarze: dotyczące warstwy językowej i muzycznej utworów, przedstawiające sposób ich funkcjonowania w społecznościach lokalnych (w tym komentarze pochodzące od rozmówców), a także stan zakorzenienia i zachowania kolęd w lokalnej tradycji. Każdej pozycji towarzyszą również odwołania do źródeł drukowanych i rękopiśmiennych, pokazujące związki poszczególnych wariantów/wersji z udokumentowanym dotychczas repertuarem kolędowym.

Na tej podstawie przygotowano dwa wydawnictwa książkowe oraz wydawnictwo płytowe.

Logo_mkidn_01_cmyk

Polski, polonez, chodzony.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją autorstwa Tomasza Nowaka, „Polski, polonez, chodzony”. Wydawcą jest Fundacja „Memo” przy współudziale, zaprzyjaźnionego z naszym Stowarzyszeniem, Witka Brody.

Elektroniczną wersję wydawnictwa pobrać można TUTAJ.

Przy piecu i pod oknem

W roku 2017, dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Stowarzyszenie przeprowadziło projekt „Przy piecu i pod oknem. Zbiór kolęd Podkarpacia z tradycji żywej i ginącej”.

W trakcie całorocznych badań przebadano i udokumentowano repertuar związany na Podkarpaciu w okresami Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Głównymi obszarami badań były regiony leżajski i ropczycko-sędziszowski. Kierownikiem prac był Bartosz Gałązka. Zebrane podczas badań terenowych materiały poddano opracowaniu. Utwory zostały stranskrybowane. Continue reading

Nieznane źródła muzyki polskiej.

Trwa projekt prowadzony przez Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jarosławiu w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca.

Projekt jest kontynuacją i rozwinięciem o nowe źródła prac prowadzonych już w latach ubiegłych, których celem było odtworzenie historycznego idiomu polskiej muzyki tanecznej.

Od 5 lat zespół muzyków i badaczy (P. Iwaszkiewicz, M. Kaziński oraz członkowie „Orkiestry Czasów Zarazy”) prowadzi działania, opierając się na zapoznanych źródłach, odwołując się z jednej strony do prac teoretycznych – historyków, muzykologów, organologów, choreologów – z drugiej zaś do tradycji żywej.  Efektem tych prac było przywrócenie polskiej kulturze nieznanych „tańców polskich” zapisanych przez G.Ph. Telemanna i przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Rostocku. Został stworzony zespół muzyczny na wzór instrumentarium opisanego przez Telemanna w jego autobiografii, gdzie kompozytor przedstawia swoje spotkania z muzyką polską, o której wyraża się z najwyższym podziwem.

Przedmiotem niniejszego projektu są natomiast tańce polskie, których nutowe zapisy znajdują się w archiwach szwedzkich.

Szwedzki muzykolog i badacz zabytków muzycznych, Nils Dencker, świadomy polskich źródeł ludowej muzyki szwedzkiej, w latach 30. XX wieku dokonał bardzo szeroko zakrojonej kwerendy archiwów muzycznych na terenach (historycznej) Rzeczpospolitej oraz państw związanych z nią więzami kulturowymi bądź lennymi, jak Inflanty, Gdańsk, Prusy Książęce, Pomorze, Meklemburgia. Do zbiorów tych, z różnych względów nie dotarli wcześniej polscy muzykolodzy (w każdym razie nie istnieją publikacje na ten temat). Dencker zaś sporządził kopie zapisów nutowych, których oryginały (w tym polskie) zostały utracone w toku wojennych działań. Są to więc unikalne świadectwa nieznanych polskich bądź inspirowanych polskim idiomem tańców i melodii. Kwerendę przeprowadzą Paweł Iwaszkiewicz oraz Maciej Kaziński.

Na bazie badań powstanie wydawnictwo płytowe oraz książkowe. Odbędzie się również cykl koncertów.

Bartosza Gałązki antologia śpiewów żałobnych z Podkarpacia.

Dobiegł końca kolejny projekt naszego stałego współpracownika, krośnieńskiego badacza kultury tradycyjnej Bartosza Gałązki. Tym razem „podkarpacki Kolberg” otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017) na dokończenie badań terenowych folkloru żałobnego województwa podkarpackiego.

Owocem przedsięwzięcia jest kolejna publikacja dokumentująca repertuar południowo-wschodniej Polski wciąż jeszcze zachowany w żywej tradycji. Otwarta, na razie pozostająca w postaci cyfrowej „Antologia śpiewów żałobnych…” zawiera ponad 500 stranskrybowanych śpiewów i oracji, nagranych na terenie wszystkich powiatów Podkarpacia. Są tam przede wszystkim „typowe” pieśni pogrzebowe oraz cykle śpiewów wchodzące w skład nabożeństw żałobnych, ale nie zabrakło także utworów poświęconych świętym patronom konającego człowieka, pieśni o sądzie ostatecznym, maryjnych, przygodnych, pasyjnych, śpiewanych „modlitewek” – wszystkich, które na naszym terenie funkcjonują (bądź funkcjonowały) w ramach obrzędów i zwyczajów żałobnych. Słowa pieśni zostały zapisane z zachowaniem cech języka mówionego wykonawców. O unikatowym muzycznym charakterze zbioru świadczy fakt utrwalenia w nim dużej liczby wersji i wariantów melodycznych niektórych rozpowszechnionych w regionie śpiewów. Większość przekazów nie była dotąd publikowana.

By łatwiej poruszać się po ciągle aktualizowanym zbiorze, badacz przygotował katalog śpiewów żałobnych – uporządkowany pod względem tematyki i formy śpiewów wykaz utworów, wersji melodycznych i wariantów.

Badania i publikacja mają pomóc lokalnym społecznościom i miłośnikom kultury tradycyjnej w ocaleniu tego ginącego repertuaru. Pieśni z antologii już są śpiewane. Włączyły je do swego repertuaru m. in. rzeszowski Zespół Muzyki Dawnej i Tradycyjnej Vox Angeli oraz jarosławskie Bractwo Różanego Wianka. Wszyscy zainteresowani mogą otrzymać zbiór w postaci pliku pdf za pośrednictwem strony internetowej autora, którą w tym miejscu serdecznie polecamy: bartoszgalazka.pl. Na stronie znalazły się także nagrania pieśni w wersjach i wariantach reprezentatywnych dla poszczególnych subregionów Podkarpacia. Posłuchajmy jednej z pieśni pochodzących z antologii, barokowej „pieśni abecadłowej” w wariancie z miejscowości Szufnarowa (Pogórze).

Podkarpackie Szkoły Tradycji

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Przeworskie śpiewy nabożne z tradycji żywej i ginącej” będącej jednym z owoców działań Przeworskiej Szkoły Tradycji.

Poniżej znajduje się plik pdf do pobrania.

przeworskie-small

 

Chrzest Polski – muzyczne korzenie i dziedzictwo

peres-i-izbickiZapraszamy na finałowe koncerty projektu „Chrzest Polski – muzyczne korzenie i dziedzictwo”.

09 listopada o godzinie 19:00, w kościele pokamedulskim w Lesie Bielańskim w Warszawie, wykonany zostanie program będący przekrojowym ukazaniem wyników podjętych działań oraz zapowiedzią premierowego wykonania koncertu „Chrzest Mieszka, księcia polskiego”, który odbędzie się 10 listopada, o godzinie 19:00 w katedrze w Płocku. Program ten w założeniu swym jest rekonstrukcją śpiewów, możliwie najbliższych tym, które zabrzmiały w 966 roku, w trakcie liturgii chrzcielnej księcia Mieszka I.

Wykonawcami obu koncertów są:

Marcel Pérès
Jerycho (dyr. Bartosz Izbicki) z udziałem Bractwa Różanego Wianka.

Koncert płocki odbędzie się pod honorowym patronatem Prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego oraz Biskupa Płockiego Piotra Libery.

Organizatorem wydarzeń jest Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jarosławiu oraz Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki. Współorganizatorem jest Instytut Muzyki i Tańca.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Chrzest966.

nck_chrzest_dofinansowano-01

IMiT_logo

Dziedzictwo chrztu Polski – Najbliższe koncerty

Zapraszamy do udziału w koncertach z programem „Dziedzictwo chrztu – święci patroni”.

15 października 2016, godz. 19:00 – Kraków – Kościół św. Krzyża
16 października 2016, godz. 16:45 – Sandomierz – Klasztor oo. Dominikanów
17 października 2016, godz. 18:30 – Jarosław – Kościół św. Mikołaja i św. Stanisława.

chrzest-plakat-krakow chrzest-plakat-jaroslaw-a22

 

 

 

 

 

nck_chrzest_dofinansowano-01

CHRZEST 966

sand40_001W roku jubileuszu 1050.lecia chrztu Mieszka I, Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jarosławiu, we współpracy z Bartoszem Izbickim, realizuje projekt „Chrzest Polski – muzyczne korzenie i dziedzictwo”.

Po przeprowadzeniu serii badań nad najstarszymi polskimi źródłami muzyki kościelnej przygotowane zostały dwa programy koncertowe, których wykonawcą jest zespół Jerycho z udziałem Bractwa Różanego Wianka. Seria koncertów odbędzie się w październiku i listopadzie a zainaugurowana została 25 września koncertem w podwarszawskim Błoniu. Kolejne koncerty odbędą się między innymi w Krakowie, Sandomierzu, Jarosławiu i Płocku.

Program  „Dziedzictwo chrztu – święci patroni ukazuje polski wkład w kulturę europejską na przykładzie oficjów rymowanych ku czci świętych patronów – św. Jana Jałmużnika i św. Stanisława. Oficja te są specyficznie polskimi kompozycjami, nienotowanymi w źródłach zachodnich. Stanowiąc z jednej strony owoc wejścia Polski w krąg kulturowy Zachodu, są jednocześnie rodzimym wkładem do zachodniej liturgii, muzyki i literatury.

Program Chrzest Mieszka, księcia polskiego w założeniu swym ma być rekonstrukcją śpiewów, możliwie najbliższych tym, które zabrzmiały w 966 roku, w trakcie liturgii chrzcielnej księcia Mieszka I. Jako baza źródłowa wykorzystane zostały
najstarsze rękopisy z Bawarii (graduał i sekwencjarz z kościoła św. Emmerama z Ratyzbony z ok. 1000 roku) i Nadrenii (antyfonarz i graduał z Essen z drugiej połowy X wieku) – reprezentujące tradycje muzyczne, które najmocniej oddziałały na tradycję polską. Zapisy z tych rękopisów interpretowane są za pomocą pierwszych zachowanych polskich źródeł diecezjalnych. Wykonanie programu przygotowane zostanie podczas kilkudniowych warsztatów, które poprowadzi Marcel Pérès. Koncert finałowy odbędzie się 10 listopada w Płocku.

nck_chrzest_dofinansowano-01

Letnia Akademia Madrygałów / Accademia Estiva del Madrigale

800px-La_Pellegrina_titulaW dniach 1-8 lipca 2016 roku odbędzie się w Jarosławiu druga edycja Letniej Akademii Madrygałów / Accademia Estiva del Madrigale.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami przedsięwzięcia.

Partnerami Letniej Akademii Madrygałów są Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu oraz Contrasto Armonico.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

mkidn_01_cmyk

Letnia Akademia Madrygałów / Accademia Estiva del Madrigale

W dniach monteverdi5-12 lipca 2015 roku odbędzie się w Jarosławiu Letnia Akademia Madrygałów / Accademia Estiva del Madrigale.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami przedsięwzięcia.

 

 

Partnerami Letniej Akademii Madrygałów są Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu oraz Contrasto Armonico.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

mkidn_01_cmyk

Przemyskie 2014 – PDF

Szanowni Państwo,
przedstawiamy kolejny rezultat naszego zadania „Przemyskie 2014” – obszerny plik pdf zawierający wyniki badań terenowych.
Zachęcamy do pobierania wyciągu z niemalże 500-stronicowego dokumentu.

PDF

Wszystkich chętnych do otrzymania całości zachęcamy do pisania na adres office@festiwal.jaroslaw.pl

Przemyskie 2014 – zakończenie projektu

31 października 2014 r. zakończyła się główna część zadania, realizowanego przez Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu” przy współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca w Warszawie w ramach promesy „Kolberg 2014”, ogłoszonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji Roku Kolberga. Zadanie pod tytułem „Przemyskie 2014 – Lud. Jego pieśni, muzyka i tańce, mowa, podania” obejmowało dokumentację tradycji (w szczególności szeroko rozumianego repertuaru słowno-muzycznego lokalnych społeczności) obszaru Pogranicza polsko-ukraińskiego; dokumentacja zaś stała się Continue reading

Przemyskie 2014 – płyta

Już niedługo pojawi się płyta CD będąca jednym z rezultatów działań prowadzonych w ramach projektu „Przemyskie 2014”. Znajdą się na niej między innymi nagrania z badań terenowych, pieśni w wykonaniu młodzieżowych grup zajmujących się śpiewem tradycyjnym w regionie, muzyka skrzypcowa.

Zapraszamy do odsłuchania jednego z utworów, które znajdą się na płycie:
Śpiewa Anna Kowalczyk z Leszczawki. Jest to popularna melodia taneczna grana przed laty w karczmie w Leszczawce a także na okolicznych weselach. Częściowo improwizowany tekst pojawia się w szeregu wariantów.

Gnojnica Galicja 2014

Zbliża się kolejne Tradycyjne Granie w Gnojnicy.
Zapraszamy do zapoznania się z programem.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
Za opłatą istnieje możliwość zakwaterowania na czas festiwalu w miejscowej szkole (karimata, śpiwór, dostęp do pryszniców).
Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu: 883 953 220 lub pod adresem mailowym piotr.kaplita@festiwal.jaroslaw.pl.
Continue reading

Konkurs „Logotyp Przemyskie 2014”

Rozpoczęliśmy konkurs na zaprojektowanie dla nas logotypu projektu „Przemyskie 2014”. Zgodnie z regulaminem konkurs adresujemy do uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu. Prace, w formie elektronicznej (płyta CD), należy składać do 3 marca  2014 roku w siedzibie Stowarzyszenia bądź przesłać na adres ul. Rynek 6/19, 37-500 Jarosław.

logotyp regulamin

Kolędy „Od Leżajska”

Zakończył się główny etap badań repertuaru kolędowego i kolędniczego funkcjonującego w miejscowościach położonych na terenie powiatu leżajskiego (województwo podkarpackie) – i na obszarach przyległych, o ile repertuar tam dokumentowany wykazywał związek z lokalną tradycją, umownie określaną jako „leżajska”, przejawiającą się m. in. w charakterystycznej formie obrzędów, w doborze tekstów oraz w melodyce utworów.

Zadanie, zatytułowane: „Kolędy zachowane w żywej i ginącej tradycji wsi powiatu leżajskiego: badania terenowe”, zrealizowane zostało w II połowie roku 2013 przez Bartosza Continue reading

Strona 1 z 212