Podkarpackie Szkoły Tradycji

Koncepcja projektu oparta jest o założenia ideowe i metodologiczne wypracowane przez pomysłodawców „Szkół Tradycji” działających w ramach „Akademii Kolberga„, będących częścią działań strategicznych podjętych przy okazji „Roku Kolberga”.

Działania te wzbogacone są o wieloletnie własne doświadczenia członków i współpracowników Stowarzyszenia „Muzyka Dawna w Jarosławiu”. Działania Podkarpackich Szkół Tradycji odbywają się w trzech regionach a ich umowne siedziby umiejscowione są w miastach i miasteczkach będących ich centrami. Są to Jarosław (Wiązownica), Pruchnik i Przeworsk.