Kapela z Dziedzińca

Mimo że wydaje się być w zaniku – w porównaniu z dawnymi czasy („Dawnij to drogą szły i śpiwoły, tero nic, nikt nie śpiwo, cichutko. Ni mo pieśni”. kobieta lat 93, Studzian) – wciąż mocno przejawia się tu [w Przemyskiem] niematerialna kultura ludowa. Nie tylko najstarsi mieszkańcy wsi i miasteczek przywołują z pamięci starodawne teksty i melodie. […] Coraz rzadziej tańczy się w tradycyjny sposób, co nie znaczy, że niemożliwy jest powrót do takich tańców – bo z wielką tęsknotą wspominane są tak same tańce, jak i towarzysząca im atmosfera: „O, jak my tańczyły! Mróz dwadzieścia stopni, w oknach dziury, a muzyka grała, a my tańczyły! O, jak było wesoło! Do pierszej, do drugiej, a na czwarto na pociąg do szkoły trza było wstać. A potem oczy na zapałkach. O, jak było wesoło, jak było wesoło…” (kobieta lat 74, Świętoniowa).

cytat z wydawnictwa „Przemyskie 2014

Utarło się w Jarosławiu, że tańczy się dużo i często. Prasa przedwojenna rozpisywała się o dancingach, potańcówkach i balach ogrywanych przez wojskowe i cywilne kapele – miejskie i wiejskie. Narzekano przy tym, że nader często grając walce i sztajery pomijane są nasze swojskie kołomyjki i kozaczki, tak przez naród lubiane. Nawiązując do tych tradycji powołujemy Kapelę z Dziedzińca, która grając w formule warsztatowej muzykę z naszych stron ukaże bogactwo melodii i archaiczne sposoby zdobień. Szczególne miejsce w repertuarze kapeli zajmą utwory Władysława Piroga ze wsi Słonne k. Dubiecka, którego utwory rejestrowane przez Antoniego Pilcha w roku 1970 ożywiają wyobraźnię młodych muzykantów, kolorując białą plamę grania do tańca na tym terenie.

Warsztaty poprowadzi Witold Broda, skrzypek i lirnik, od 1992 r. praktycznie zgłębiający tradycje muzykanckie m. in. Rzeszowszczyzny.

Zwieńczeniem warsztatów będzie gra do tańca w trakcie Festiwalu „Pieśń Naszych Korzeni”.

Wymagane posiadanie własnego instrumentu (skrzypce, basy/wiolonczela, klarnet, cymbały, bęben (baraban); inne instrumenty do konsultacji z organizatorem). Warsztaty będą odbywać się metodą „ze słuchu” – organizatorzy nie zapewniają nutowego zapisu opracowywanych melodii.

Zapisy na warsztaty możliwe są w biurze Stowarzyszenia lub mailowo: office@festiwal.jaroslaw.pl

Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

2020-NCK_dofinans_interwencje-RGB

Projekt „Letnia Akademia Dziedzictwa” realizowany przy współudziale Narodowego Centrum Kultury.