Wielokulturowy Jarosław (styczeń 2010)

Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu” zrealizowało specjalny konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na projekt inicjatywy kulturalnej, wydarzenia o charakterze społeczno-artystycznym na terenie Jarosławia.
Projektowane przedsięwzięcie obejmowały dowolne działania z zakresu różnych obszarów kultury i dziedzin sztuki. Podstawowym wymaganiem była jedynie tematyka wielokulturowych tradycji dawnego Jarosławia.
Konkurs adresowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Jarosławia i okolic. Prace mogły być składane indywidualnie bądź grupowo w formie papierowej, na formularzu zamieszczonym poniżej w terminie do 18 czerwca 2010 roku, na adres Stowarzyszenia.
Całkowity koszt projektu nie mógł przekraczać 6000 zł.

Wszystkie prace zostały ocenione pod kątem formalnym i merytorycznym przez kapitułę konkursu. Najlepsze projekty zostały nagrodzone i zrealizowane w ramach projektu „Warsztaty Tradycji”.

Konkurs zorganizowano pod patronatem Starosty Jarosławskiego.
Konkurs jest częścią projektu Warsztaty Tradycji finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja Kulturalna.

Dokumentacja projektu

Regulamin konkursu