Letnia Akademia Madrygałów

Akademia Madrygałów / Accademia Estiva del Madrigale
Jarosław, 1-8 lipca 2016

Madrygał jest uważany za najwyższy stopień rozwoju wokalnej polifonii: to muzyka stworzona w oparciu o tekst poetycki o niepośledniej jakości artystycznej. Wśród autorów tekstów madrygałów znajdujemy największych, „kanonicznych” poetów dawnej literatury, takich jak Francesco Petrarca, Giovani Battista Guarini, Torquato Tasso, i wielu innych.

Muzyka jest tutaj ściśle związana ze słowem, które jest dla niej nie tylko punktem wyjścia: chodzi o swoisty przekład znaczeń i figur retorycznych z języka poetyckiego na muzyczny. Według słów samego Monteverdiego, zawartych w pismach dotyczących „seconda prattica”, muzyka ma być podporządkowana „afektom”, czyli emocjom zawartym w tekście.

Studia nad madrygałami i ich wykonywanie to najlepszy sposób dla śpiewaków
i instrumentalistów na zbliżenie się do istoty muzyki baroku, która pozostaje wciąż domeną wykonawców włoskich i francuskich. Jednym z naszych celów jest więc popularyzacja i rozwój nurtu muzyki barokowej w Polsce.

mkidn_01_cmyk

log CKiP CD

logo Contrasto Armonico