Letnia Akademia Dziedzictwa

Celem projektu „Letnia Akademia Dziedzictwa” – jest wzmacnianie tożsamości mieszkańców regionu (i nie tylko) poprzez umożliwienie uczestnictwa w serii stojących na wysokim poziomie wydarzeń muzycznych.

Stowarzyszenie „Muzyka Dawna w Jarosławiu” bazując na wypracowanych metodach prowadzenia debaty nad problematyką tradycji  zaprosiło do udziału w projekcie „Letnia Akademia Dziedzictwa” uznanych specjalistów, którym powierzono prowadzenie warsztatów

I. Vesperae Resurrectionis AD 1600–2020 (prow. Bartosz Izbicki)

II. Melodiae na Psałterz Polski (prow. Monika Horodek)

III. Kapela z Dziedzińca (prow. Witold Broda)

Zapisy na warsztaty możliwe są poprzez biuro Stowarzyszenia: office@festiwal.jaroslaw.pl

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga: Uczestników projektu obowiązują aktualne wytyczne sanitarno-epidemiologiczne dotyczące m.in. zachowania dystansu, odkażania rąk i zasłaniania ust oraz nosa. Odmowa dostosowania się do wytycznych może skutkować uniemożliwieniem wzięcia udziału w realizowanych wydarzeniach.

2020-NCK_dofinans_interwencje-RGB

Projekt „Letnia Akademia Dziedzictwa” realizowany przy współudziale Narodowego Centrum Kultury.