Program – Galicja Gnojnica 2013

PIĄTEK – 5 lipca 2013

WIEJSKIE CENTRUM KULTURY W GNOJNICY DOLNEJ

10.00 – Otwarcie Tradycyjnego Grania i wernisaż wystawy fotograficznej „Z dna szuflady” – dawne fotografie zebrane przez uczniów szkół w Gnojnicy / realizacja wystawy – Muzyka Odnaleziona.

10.30 – 13.00 – Warsztaty skrzypcowe –  prowadzi mistrz Jan Marek – prym, Danuta Sąsiadek – sekund, pomaga Witold Broda

13.30 – 15.00 – Warsztaty taneczne – prowadzą tancerze z Gnojnicy i okolic oraz Iwona Furmańczyk z Fundacji Korzenie. Muzyka na żywo: Witold Broda z rodziną Mielcarków.

15.00 – 16.30 – Obiad – gotują panie z Koła Gospodyń Wiejskich.

KOŚCIÓŁ W GÓRZE ROPCZYCKIEJ

18.00 – Msza  Święta w rycie trydenckim. Muzyka z rękopisów bernardyńskich z Leżajska XVI-XVII w. w wykonaniu Bartosza Izbickiego (organy) i Bractwa Śpiewaczego z Brochowa (śpiew).  Bartosz Izbicki to muzykolog i organista pracujący na co dzień w Bazylice św. Jana Chrzciciela w Brochowie. Zajmuje się badaniem różnych tradycji wykonywania chorału gregoriańskiego. Uczył się m. in. u Marcela Peresa. Wraz z chórem męskim wykona podczas mszy śpiewy zapisane w rękopisach pochodzących z klasztoru oo. Bernardynów w Leżajsku. Wydarzenie to wpisywać się będzie w naturalny bieg życia tradycyjnej społeczności jakim jest uczestnictwo w liturgii, nawiązując jednocześnie do muzykologicznego zagadnienia genetycznych związków ludowej  pieśni z chorałem gregoriańskim.

WIEJSKIE CENTRUM KULTURY W GNOJNICY DOLNEJ

20.00 – koncert pieśniarki i poetki cygańskiej Teresy Mirgi. W programie pieśni autorskie i tradycyjne.

SOBOTA – 6 lipca 2013

WIEJSKIE CENTRUM KULTURY W GNOJNICY DOLNEJ

10.00-13.00 – Warsztaty skrzypcowe –  prowadzi mistrz Jan Marek – prym, Danuta Sąsiadek – sekund, pomaga Witold Broda

13.30 -15.00 – Warsztaty taneczne – prowadzą tancerze z Gnojnicy i okolic oraz Iwona Furmańczyk z Fundacji Korzenie. Muzyka na żywo: Witold Broda z rodziną Mielcarków.

11.00 – Warsztaty kucharskie potraw regionalnych dla dzieci i dorosłych

15.00 – 16.30 – Obiad – gotują panie z Koła Gospodyń Wiejskich.

16.30 – 18.00 – Warsztaty garncarskie dla dzieci.

16.45 – spotkanie poświęcone Franciszkowi Kotuli „Człowiek i dzieło” – opowiada Dyrektor Muzeum Etnograficznego im. Franciszka Kotuli w Rzeszowie Damian Drąg.

17.30 – 19.00 – Pokazy filmów dokumentalnych Andrzeja Bieńkowskiego i Witolda Brody poświęconych muzyce wiejskiej i obyczajom.

19.30 – Koncerty, potańcówki
Grać będą:
– Kapela Braci Byrtków z Beskidu Żywieckiego – kapela składa się z dudziarza i skrzypków. Edward Byrtek najwybitniejszy obecnie dudziarz na Żywiecczyźnie i jego dwaj bracia, wirtuozi skrzypiec Władysław i Józef są mieszkańcami Pewli Wielkiej w gminie Jeleśnia. Są kontynuatorami rodzinnej tradycji zapoczątkowanej przez ojca, legendarnego skrzypka samouka Karola Byrtka (1907 – 1989). Koncert ten będzie niejako koncertem dialogującym z niedzielnym koncertem Juraja Dufka.

– Gacoki z Gaci Przeworskiej  – kapela jest kontynuatorem tradycji muzycznych wsi Gać. Jest to zespół o bogatych tradycjach, pielęgnujący standardowe muzykowanie. W skład kapeli wchodzą skrzypce, cymbały, klarnet, akordeon, kontrabas. Muzycy zagrają między innymi utwory wybitnego, a nieżyjącego już skrzypka Jana Jakielaszka, który całe życie mieszkał w przeworskiej Gaci gdzie też nauczył się grać na skrzypcach. Na wiejskich weselach zaczął grywać mając zaledwie 12 lat. Jego utwory znalazły się między innymi na płycie Kapeli Brodów „Pieśni i melodie na rozmaite święta”.

– Gnojnica Jazz Band – skład typowy z lat 60/70tych ubiegłego wieku: saksofon, akordeon, dżaz. Na repertuar składają się starodawne oberki, polki, wymieszane z tangami, fokstrotami. Grana przez nich muzyka jest dziś właściwie nie do usłyszenia.

Kocirba –  młodzieżowa kapela, która kultywuje muzykę pochodzącą z obecnych gmin Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa i Raniżów w powiecie kolbuszowskim. Zespół jest zeszłorocznym laureatem konkursu „Stara Tradycja” organizowanego w ramach Festiwalu „Wszystkie Mazurki Świata”.

KAPELA BRODÓWwykona program „Muzyka żydowska w pamięci wiejskich muzykantów”. 

Podczas potańcówek pragnienie gaszą strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej.

NIEDZIELA – 7 lipca 2013

KOŚCIÓŁ W GÓRZE ROPCZYCKIEJ

Koncert  po sumie (suma rozpoczyna się o godz. 11:00) – Pieśni dziadowskie – Adam Strug i Witek Broda.

WIEJSKIE CENTRUM KULTURY W GNOJNICY DOLNEJ

15.00 – warsztaty dla dzieci i rodziców – wycinanki rzeszowskie i kwiaty z papieru.

15.00 – Opowieść o Galicji. Czym była, co z niej zostało – opowiada dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej Jacek Bardan

16.00 – Pokazy filmów dokumentalnych.

17.30 – Spotkanie z Bartoszem Gałązką – prezentacja III tomu książki „Kolędy Podkarpacia – Pogranicze polsko-ruskie”. 

19.00 –  Koncerty, potańcówki 
Grać będą:

Juraj Dufek (Słowacja) –  pochodzący ze słowackich Bojnic, uznany dudziarz. Przy okazji obecności specjalizującego się w grze na dudach muzyka ze Słowacji poruszone zostaną dwa wątki. Jednym są związki tutejszej muzyki polskiej z muzyką Słowacką (np. popularny na Rzeszowszczyźnie mazurek „Kopałam studzienkę” posiada tę samą melodię jak hymn Słowacji). Drugi wątek związany będzie z dudami i nawiąże do nieoczywistej tutaj obecności tego instrumentu. W Polsce kojarzony jest on głównie z Wielkopolską oraz z Żywiecczyzną. Źródła historyczne podają jednak, że w położonym na pograniczu polsko-ruskim Jarosławiu, w XVI wieku, obok cechu skrzypków i cymbalistów istniał również cech dudziarzy.

Jerzy Panek – śpiewak z Futomy.

Albina Kuraś i Kapela Kurasiów z Lubziny – pani Albina to skrzypaczka, mistrzyni starego pokolenia. Grywała z ojcem i jego znanym zespołem na weselach i potańcówkach. W tamtych czasach granie kobiet na tego typu imprezach było wielką rzadkością ze względów obyczajowych. Pani Albina wyniosła z tego doświadczenia olbrzymi repertuar i po latach stworzyła ze swoimi dziećmi kapelę. Kapela Kuraśki posiada starodawne brzmienie, kultywuje tradycję „rodów muzykanckich’.

MUZSIKAS folk Ensamble (Węgry) –  Muzsikas to legendarny węgierski zespół zajmujący się praktyką muzyki tradycyjnej Węgier. Słowem „muzsikas” określano na Węgrzech wiejskich muzykantów. Podczas festiwalu zespół wystąpi z programem składającym się głównie z siedmiogrodzkiej muzyki żydowskiej.

Podczas potańcówek pragnienie gaszą strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej.