Kolędnicy (grudzień 2009)

„Radujsia zemle, Syn Bożyj narodywsia”

 

Pierwszego i drugiego dnia świąt podjarosławskimi  ulicami przeszła niezwykła grupa. Dwie niewiasty i dziesięciu młodzieńców zebrało się w ramach projektu – eksperymentu „Kolędnicy”. W ramach tego eksperymentu starali się odnaleźć sens tradycyjnego kolędowania. Dalsze poszukiwania będą kontynuowany w przyszłym roku.

W ramach tegorocznej edycji projektu specjalne znaczenie zyskała lokalna tradycja ziemi przemyskiej. Udało się odtworzyć z dużym powodzeniem dawne kolędy tych ziem – zarówno w języku polskim jak i ukraińskim (do pobrania: teksty kolęd). Przy tej okazji zadano pytanie o możliwość współistnienia obu kultur, zarówno w przeszłości jak i teraz. Pytanie trudniejsze w tym regionie Polski, niż w jakimkolwiek innym. Specjalnie sprzyjał tej dyskusji czas świętowania przyjścia na ziemię Chrystusa – Dawcy Pokoju.

Uwaga: należy zaznaczyć, że ścisłe i dokładne odtworzenie tradycji nigdy nie było ambicją tego projektu – chodziło raczej o jej ożywienie, przetworzenie (oczywiście jak najmocniej inspirowane tą tradycją). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do świadomego eksperymentowania i odtwarzania tradycji na miarę swoich umiejętności i możliwości.

Na koniec pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom projektu. Zarówno kolędnikom, którzy poświęcili swój czas, gospodarstwom które ich z tradycyjną gościnnością przyjęły, a także klasztorowi oo. Dominikanów w Jarosławiu, który cierpliwie pomagał w organizacji i zawsze służył za twórcze, płodne środowisko.

Do zobaczenia za rok.

Dokumentacja projektu

Teksty kolęd

Fotografie