Albina Kuraś (Lubzina)

Skrzypaczka starego pokolenia (80 lat) – pani Albina grywała z ojcem, Władysławem Kamińskim, i jego znanym zespołem  na weselach i potańcówkach. W tamtych czasach granie kobiet na tego typu imprezach było wielką rzadkością ze względów obyczajowych. Pani Albina wyniosła z tego doświadczenia olbrzymi repertuar i po latach stworzyła ze swoimi dziećmi kapelę. Kapela Kurasie posiada starodawne brzmienie, kultywuje tradycję „rodów muzykanckich”.

Nagranie zrealizowane przez Witolda Brodę: