O projekcie

 „Przemyskie 2014 – Lud. Jego pieśni, muzyka i tańce, mowa, podania” to prowadzony w ramach Roku Kolberga, finansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, projekt obejmujący badanie, dokumentację, kultywowanie i popularyzację dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-ukraińskiego. Jego podstawowym celem badawczo-dokumentacyjnym będzie dokonanie możliwie kompletnego zbioru folkloru słownego i przede wszystkim muzycznego, zachowanego w żywej i ginącej tradycji pogranicznych obszarów Polski i Ukrainy.
Szereg wypraw terenowych stanowił będzie punkt wyjścia do działań edukacyjnych i popularyzatorskich. Zebrany materiał zostanie opracowany, udostępniony i – częściowo – włączony w obieg żywej kultury badanego terenu.

Kompleksowe badania terenowe przeprowadzimy na obszarach pogranicza polsko-ruskiego, zarówno po polskiej, jak i – przy współpracy z ukraińskimi badaczami – po ukraińskiej stronie granicy. Badania dotyczyć będą większości sfer kultury ludowej, które stanowiły przedmiot zainteresowania Oskara Kolberga, ze szczególnym uwzględnieniem kultury niematerialnej. Udokumentowane zostaną więc w pierwszej kolejności: teksty i melodie śpiewów oraz tańców ludowych – sporządzimy przy tym sylwetki najwybitniejszych muzykantów i śpiewaków (fotografie, biogramy, „historie życia”); podania, legendy i baśnie, ludowe modlitwy (tzw. „modlitewki”), zamówienia znachorskie, przekazywane ustnie historie dotyczące miejsc, ludzi i sytuacji związanych z regionem, obrzędowe i obyczajowe konteksty funkcjonowania tekstów i melodii. W drugiej kolejności udokumentujemy – w formie fotografii i nagrań – przejawy kultury materialnej.

Finalnym „produktem” działań badawczych będzie plik pdf, udostępniony dla wszystkich w
Internecie, zawierający transkrypcje nagranych w czasie badań terenowych tekstów i melodii, reprodukcje starych fotografii, własne zdjęcia i inne zebrane materiały. Dokument opracowany zostanie zgodnie z układem treści i w formie stosowanej w pracach Oskara Kolberga.

W ramach projektowych działań edukacyjnych i popularyzatorskich odbędzie się seria audycji szkolnych, warsztatów, potańcówek. Nagrana zostanie również płyta CD.