Melodia na Psałterz polski

Są łacniuchno uczynione,
Prostakom nie zatrudnione,
Nie dla Włochów, dla Polaków,
Dla naszych, prostych domaków.

– Mikołaj Gomółka

Wydając w 1580 r. w krakowskiej Drukarni Łazarzowej Melodie na Psałterz Polski Mikołajowi Gomółce przyświecał cel wdrożenia języka narodowego do modlitwy w świetle nurtu kontrreformacyjnego. Ułożone przez niego melodie cechowała prosta budowa zwrotkowa, wąski ambitus melodyjny i rytmizacja nota contra notam. Wszystko to sprawiało, że śpiew psalmów Kochanowskiego w języku polskim był dostępny nie tylko dla wykształconych muzyków, ale przede wszystkim dla prostych „domaków”.

Nawiązując do tego wielkiego dzieła proponujemy wspólny śpiew psalmów Gomółki, gdy tylko nadarzy się okazja: na warsztatach, podczas spotkań i seminariów.

Śpiewać będziemy z oryginalnych zapisów na podstawie skanów udostępnionych cyfrowo w bibliotece Polona:

Melodie na Psałterz polski przez Mikołaja Gomółkę uczynione

Wdrożenie do śpiewu poprowadzi Monika Horodek, wokalistka, muzyk, aktorka, nauczyciel śpiewu. Absolwentka Państwowego Studium Wokalno-Aktorskiego w Białymstoku oraz studiów I stopnia Kierunku Wokalistyka na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku.

2020-NCK_dofinans_interwencje-RGB

Projekt „Letnia Akademia Dziedzictwa” realizowany przy współudziale Narodowego Centrum Kultury.