Książki

„Kolędy Podkarpacia – Pogranicze polsko – ruskie” to trzeci tom serii Bartosza Gałązki Kolędy Podkarpacia. Książka zawiera materiały zebrane przez autora na terenach dzisiejszych powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i częściowo przeworskiego. Znajdują się w niej teksty i nuty ponad 200 podkarpackich kolęd w ponad 800 oryginalnych wariantach.

Tak w nocie okładkowej napisał o niej dyrektor Festiwalu „Pieśń Naszych Korzeni”, Maciej Kaziński: „Niniejsza antologia ma znaczenie nie tylko etnograficzno-dokumentacyjne: wpisuje się również w bardzo ważny proces, który przyczynia się do odzyskiwania i utrwalania pamięci Małej Ojczyzny. Pamięć Miejsca decyduje o tożsamości; pozwala włączyć się w ciąg pokoleń i przekaz wielokulturowej tradycji, która jest naszym bogactwem. Wiedząc, skąd przychodzimy – wiemy kim jesteśmy, i wiemy, dokąd iść. Oby ta pamięć była żywa. Oby była pamięcią praktykowaną”.