Helena Wilczek, Helena Tokarz, Emilia Mierzwa (Rakszawa)

Panie Helena Wilczek (ur.1937), Helena Tokarz (ur.1936), Emilia Mierzwa (1938) śpiewają z zeszytu odziedziczonego po – prowadzącej śpiew na pogrzebach – matce Heleny Tokarz. Pogrzeb składał się z trzech śpiewanych wieczorów, każdy po około dwie godziny. Każdego wieczora śpiewano inne pieśni, jedną część Różańca oraz godzinki za zmarłych. Każda część Różańca poprzedzona była pieśnią jej odpowiadającą.

Część Radosną rozpoczyna pieśń Którego świat, ziemia, morze:

Część Chwalebną poprzedza pieśń O Panno czcią ozdobiona
– bardzo ciekawa. Od drugiej zwrotki tekst niemal pokrywa się z „O Gospodzie uwielbiona”.

Dziś w Rakszawie zaproszenie na pogrzeb zdarza się sporadycznie. Dużą część repertuaru Panie niestety zapomniały. Pamiętanymi perłami są:

Do Was wzdycha serce moje
– miejscowy, tekstowy i melodyczny wariant pieśni o św. Rodzinie „Ja Wasz sercem jestem cały”.

Ogromny jest głos, smutna nuta jego
– wariant melodyczny tożsamy z pieśnią o incipicie „Niech monarchowie miasta swe budują” z uproszczonym ostatnim wersem.

Boże Sędzio sprawiedliwy
– piękna, śpiewana na pogrzebach, pieśń z nietemperowanymi przesunięciami.