Aniela Mrówka (Cewków Wola)

Pani Aniela (ur. 1947) posiada bogaty i piękny repertuar. Dotychczasowe spotkania poświęciliśmy głównie pastorałkom. Kilka z nich to nieskodyfikowane dotąd pieśni szczególnej urody. Pojawiają się w nich wpływy rusińskie.

Panie gospodarzu
– pieśń tę pani Aniela określiła jako „pastorałkę”. Jest to właściwa wschodnim Słowianom kolęda życząca, w której podmiot liryczny zwraca się do gospodarza. Występuje w niej kojarzony z Rusinami eklektyzm (pojawia się m.in. św. Paweł). „Panie gospodarzu” jest wariantem jednej z najciekawszych i najpopularniejszych na Podkarpaciu kolęd życzących, znanej pod nazwą „Złotego płużka”.

W dzień i w nocy gwiazda była
– nieskodyfikowana pastorałka, dziwna, prawdopodobnie pod wpływami ruskimi, łącznie z językowymi ukrainizmami. W tekście odnajdujemy fragmenty barokowej kolędy „A poszła ci była Matuchniczka Boża”. Całość jest wariantem, popularnej na Podkarpaciu i znanej w całym kraju, apokryficznej kolędy „Stała się nowina miła”. Opisuje ona ucieczkę Świętej Rodziny przed Herodem (w wariancie pani Anieli brak tego wersu), cudowny siew rolnika, zmylenie pogoni.

W szczerym polu szupka stoi
– Kolęda oparta na tekście cyklu Kolebka Jezusowa. Pasterze. Trzej Królowie Kaspra Twardowskiego, tryptyku bożonarodzeniowego wydanego w czwartym dziesięcioleciu XVII wieku. Utworu tego nie przedrukowywano w kantyczkach. Przekazywany był wyłącznie drogą ustną stąd liczne modyfikacje: deformacje i wzbogacenia.

Z Panny Maryi Bóg narodzony
– Kolęda niedrukowana w kantyczkach prawdopodobnie posiada literacki pierwowzór. Wpisuje się w grupę wariantów kolęd przedstawiających pielęgnowanie Dzieciątka, przyniesienie siana przez pasterzy oraz zabawy gospodarzy w stajence.

Na zielonej łące
– pieśń ta jest połączeniem motywów występujących w dwóch innych, znanych w regionie, pieśniach: „Tam przy łące, przy zielonej” i „Z tamtej strony dwora”. Opisuje ona historię Zwiastowania, plecenia wianków przez Maryję, kończąc subtelnym przypomnieniem celu Narodzenia Pańskiego.