Program – Gnojnica 2012

PIĄTEK – 6 lipca 2012

10.00 – 13.30
Warsztaty skrzypcowe – WCK w Gnojnicy Dolnej
prowadzi Jan Marek– prym, Danuta Sąsiadek – sekund, pomaga Witold Broda

12.00
Warsztaty dla dzieci
na stadionie (robienie masek).

13.30-15.00
Warsztaty taneczne – WCK w Gnojnicy Dolnej.
prowadzą tancerze z Gnojnicy Woli oraz pani Iwona Furmańczyk z Fundacji Korzenie.

15.00-17.00
Obiad – WCK w Gnojnicy Dolnej – gotują panie z Koła Gospodyń Wiejskich.

16.00
Koncert w Kaplicy / Wielkopostne Pieśni z Piątkowej
muzycy, śpiewacy, skrzypce, kontrabas, cymbały.

20.00
Koncert – WCK w Gnojnicy Dolnej
Grają:
– Stanisław i Szymon Tadla – cymbaliści, rzeszowskie
Antoni Pilch, Dwór na Wysokiej – pieśni  Słonne

SOBOTA – 7 lipca 2012

10.00-13.30
Warsztaty skrzypcowe – WCK w Gnojnicy Dolnej.
Jan Marek, Danuta Sąsiadek, pomaga Witold Broda

12.00
Warsztaty Taneczne dla dzieci
na stadionie

13.30-15.00
Warsztaty tańców tradycyjnych – WCK w Gnojnicy Dolnej.
prowadzą mieszkańcy Gnojnicy i okolic oraz pani Iwona Furmańczyk z Fundacji Korzenie.

15.00-17.00
Obiad – WCK w Gnojnicy Dolnej.

18.00
Wernisaż wystaw fotograficznych Andrzeja Bieńkowskiego Ostatni wiejscy muzykanci oraz z archiwum Muzyki Odnalezionej Migawki z wesela (przed budynkiem)
Pokazy filmów Andrzeja Bieńkowskiego i Witolda Brody / Rzeszowscy muzykanci

20.00
Koncerty, potańcówki – WCK w Gnojnicy Dolnej. Pragnienie gaszą strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej.
Grają:
Kapela z Gnojnicy
Jan Marek i Danuta Sąsiadek
Jarosław Dżazband
Młoda Harta
– Kapela Kocirba

NIEDZIELA – 8 lipca 2012

Koncert w kościele w Górze Ropczyckiej po sumie (suma rozpoczyna się o godz. 11:00)
Koncert grupy śpiewaczej z Wiązownicy
Spotkanie z Bartoszem Gałązką – zbieraczem i wydawcą pieśni z terenów obecnego Podkarpacia – spotkanie odbędzie się w WCK w Gnojnicy Dolnej.

17.00
pokaz filmów Andrzeja Bieńkowskiego i Witolda Brody (powtórka)

19.00
Koncerty-potańcówki
Kapela Kurasiów
Władysław Wojtyna – cymbały
– Kapela Bachórzanie 
Kapela z Gnojnicy
Kapela Brodów