Kazimierz Marcinek (Nockowa)

Jako jeden z nielicznych pośród wiejskich muzykantów skończył średnią szkołę muzyczną w klasie skrzypiec. Życiowe okoliczności nie pozwoliły mu kontynuować dalszej edukacji muzycznej choć był świetnie zapowiadającym się muzykiem klasycznym. Muzyki wiejskiej uczył się u miejscowego mistrza. Posiada styl bardzo ekspresyjny, wirtuozowski, jego wykonania są brawurowe. Zazwyczaj grywa tylko „dla siebie”.

Nagranie zrealizowane przez Witolda Brodę: