Warsztaty/spotkania

W ramach Warsztatów Tradycji zorganizowaliśmy następujące warsztaty i spotkania:

2010

  • Adam Strug – warsztat śpiewu tradycyjnych polskich pieśni wielkopostnych i pogrzebowych.
  • Robert Pożarski i Marcin Bornus-Szczyciński – warsztat poświęcony gregoriańskim śpiewom „Alleluja”.

2011

  • Dominik Dembiński – warsztat budowy instrumentów dawnych. Prelekcje poświęcone wykonawstwu muzyki dawnej.
  • Janusz Prusinowski Trio/Monodia Polska – warsztaty tańców polskich, oraz „mazurkowy warsztat wokalny”.
  • Witold Broda, Jan Marek, Jan Cebula, Bernard Malski – warsztaty skrzypcowe oraz warsztat gry na dżazie (Bernard Malski) – muzyka Rzeszowszczyzny.
  • Maciej Kaziński – warsztat gry na suce biłgorajskiej.
  • Witold Broda, Bernard Malski – warsztat skrzypcowy i warsztat gry na dżazie – muzyka Rzeszowszczyzny.
  • Adam Strug i Bartosz Gałązka – spotkanie poświęcone ogólnie metodologii terenowych badań nad muzyką tradycyjną, oraz szczególnie dotychczasowym rezultatom działań archiwizacyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie wraz z prezentacją zdjęć i nagrań.

Prowadzony przez Monodię Polską warsztat wokalny oraz warsztaty i spotkania z Dominikiem Dembińskim dofinansowane były przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach programu „Żyj z Pasją”.