Maria Pałys (Kramarzówka)

Pani Maria (ur. 1923) to prawdopodobnie najlepsza śpiewaczka we wsi. Piękne są jej historie o tym jak spędzali czas wolny w czasach gdy była dziewczynką. Cała mieszkająca w okolicy rodzina spotykała się by śpiewać pieśni odpowiadające okresowi liturgicznemu. Od najmłodszych lat proszono ją o intonowanie.

Sama odżegnuje się stanowczo od ukraińskich korzeni, jednak jej interpretacje katolickich pieśni nabożnych wykazują pewne wpływy ukraińskie. I tak: warianty melodyczne – zdecydowanie ‚jaśniejsze’ niż we wioskach w pobliżu Jarosławia, a będące być może dziełem lirnika; ozdobniki – mikroprzesunięcia harmoniczne i rytmiczne nadające jej interpretacjom szczególnego uroku; wreszcie – barwa z charakterystyczną dla rusinów słodyczą.

Już cię żegnam najmilejszy Synu Chrystusie
– miejscowy wariant barokowej piety, oryginał najprawdopodobniej związany z sanktuarium w Skrzyńsku (Radomskie).

O duszo wszelka nabożna
– miejscowy wariant jednej z najstarszych polskich pieśni pasyjnych.

Rozmyślajmy dziś wierni chrześcijanie
– miejscowy wariant pasyjnej pieśni autorstwa ks. Jakuba Wujka (1541-1597).