Wesprzyj nas!

Działając dla zachowania tradycji, pielęgnujemy naszą tożsamość.

Popularyzujemy dawną kulturę, stawiamy pytania o jej aktualność, ocalamy od zapomnienia. Przypominamy wielkie dzieła kultury europejskiej, ale też, w swej pracy codziennej, troszczymy się o różnorodne tradycje muzyczne naszej małej ojczyzny, podtrzymując tym samym jej bogactwo i koloryt.

Działamy non-profit dlatego prosimy: wspierajcie nas!

Jeśli doceniacie nasze działania, jeśli motywy, które nas napędzają są bliskie również Waszemu sercu to przekażcie nam darowiznę. Każda kwota pomoże nam w utrzymaniu wysokiego poziomu naszej pracy.

Wpłat dokonywać można na nasze konto bankowe:

Bank PEKAO S.A I/O Jarosław
68 1240 2571 1111 0000 3345 2092

Dziękujemy!