Audycje szkolne (kwiecień 2009)

W Wielki Poniedziałek i Wielki Wtorek Anno Domini 2009 odbyło się dwanaście audycji muzycznych. Wzięły w nich udział następujące szkoły:
– Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu
– Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
– Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
– Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących
– Zespół Szkół Drogowo Geodezyjnych i Licealnych
– Szkoła Podstawowa nr 6
– Szkoła Muzyczna w Przeworsku
– Szkoła Podstawowa oraz Prywatne Gimnazjum Sióstr Niepokalanek (dwie audycje)
– Zespół Szkół Ekonomicznych
– Zespół Szkół Licealnych i Technicznych
– Szkoła Podstawowa nr 4

Audycje udało się zorganizować po wielu latach starań, wznawiając tym samym wygasły nieco kierunek działania Stowarzyszenia. Tym razem stały się one częścią większego, realizowanego przez Stowarzyszenie, projektu. Warsztaty Tradycji otrzymały dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja Kulturalna. Oprócz audycji składały się na nie dwie wyprawy terenowe w okolice Jarosławia, prowadzone przez młodzież pod opieką instruktorów oraz cykl odbywających się równolegle z festiwalem Pieśń Naszych Korzeni seminariów i warsztatów. Kulminacją zaś całego projektu był poprzedzony dwoma sesjami warsztatów koncert Chóru Festiwalowego pod kierunkiem Marcela Peresa.

Koordynatorem przygotowań tej sesji audycji był Kornel Polit, który wykazując się ogromną dozą determinacji oraz niezwykłym zmysłem organizacyjnym przyczynił się do perfekcyjnego, bezpotknięciowego przebiegu wydarzenia.

Prezentacji muzycznych dokonała Schola Cantorum Minorum Chosoviensis, zaś wstępem i komentarzem opatrzył całość Marcin Bornus-Szczycińśki. Schola wykonywała pieśni liturgiczne i tradycyjne treściowo związane z czasem Wielkiego Tygodnia. Utworami otwierającymi poszczególne audycje były bądź Mandatum Novum Do Vobis (antyfona gregoriańska śpiewana podczas obrzędu umywania nóg w Wielki Czwartek), bądź Ubi Caritas (z liturgii Wielkiego Czwartku; anonim z Italii IX-X? w.). Następnie przechodzono do wielkopostnej pieśni tradycyjnej Jest Drabina Do Nieba. Wszystkie audycje kończone były wykonaniem Benedicamus Domino – Deo Gratias (na temat Flos filius, Italia, XIV w.). Oprócz tych utworów młodzież mogła zapoznać się z utworami polifonicznymi – jak na przykład Kyrie Eleison (organum, szkoła Notre-Dame, XII w.), oraz z zachowanymi w liturgii zachodniej elementami greckimi – wykonywano w tym miejscu robiące niesamowite wrażenie Improperia: Hagios o Theós – Sanctus Deus.