Kolędy „Od Leżajska”

Zakończył się główny etap badań repertuaru kolędowego i kolędniczego funkcjonującego w miejscowościach położonych na terenie powiatu leżajskiego (województwo podkarpackie) – i na obszarach przyległych, o ile repertuar tam dokumentowany wykazywał związek z lokalną tradycją, umownie określaną jako „leżajska”, przejawiającą się m. in. w charakterystycznej formie obrzędów, w doborze tekstów oraz w melodyce utworów.

Zadanie, zatytułowane: „Kolędy zachowane w żywej i ginącej tradycji wsi powiatu leżajskiego: badania terenowe”, zrealizowane zostało w II połowie roku 2013 przez Bartosza Gałązkę, współpracownika Stowarzyszenia „Muzyka Dawna w Jarosławiu”. Głównym celem przedsięwzięcia było przygotowanie materiału źródłowego do kolejnej publikacji z serii Kolędy Podkarpacia, który -€“ czy to w postaci cyfrowej, czy papierowej -“ trafi do wszystkich zainteresowanych odbiorców. Premiera „książkowej” edycji czwartego tomu Kolęd Podkarpacia, opatrzonego umownym podtytułem „Od Leżajska”, planowana jest na 2014 rok. Opracowanie zawiera ponad 700 wariantów kolęd i pastorałek bożonarodzeniowych, noworocznych pieśni życzących, także obrzędowych, oracji bożonarodzeniowych i noworocznych, świeckich śpiewów kolędniczych dla panien i kawalerów, oraz innych utworów związanych z okresem Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Zapraszamy do odsłuchania jednego z owoców badań: urokliwej kolędy dziecięcej

Oto mapka opracowanego obszaru z naniesionymi miejscowościami – punktami badań.

Comments are closed.