Walne Zebranie

Zarząd Stowarzyszenia „Muzyka Dawna w Jarosławiu” zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2011 o godzinie 18.00, w klasztorze oo. Dominikanów w Jarosławiu (Biała Kaplica). Porządek obrad zebrania obejmie m.in.:
– głosowanie nad nowym statutem (projekt),
– sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2011,
– plany działalności Stowarzyszenia na rok 2012.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie!

Comments are closed.